Missie en visie

Misie en visie Young Innovators of Medicine.

Sturing

De missie van de Young Innovators of Medicines is een frisse en constructieve bijdrage leveren aan veranderingen in het zorgveld – nu en in de toekomst.

Visie
Bij de missie is de volgende visie geformuleerd:

1. YIM wordt gezien als een gewaardeerde en betrouwbare partner in de zorg.

2. YIM levert een bijdrage aan duurzame zorg van hoogstaande kwaliteit en streeft ernaar de toegang tot/beschikbaarheid van juiste medicatie voor de juiste patiënt te waarborgen.

3. YIM maakt zich sterk de geneesmiddelensector tot een uitdagende en inspirerende werkomgeving te maken en te houden voor jong talent.

Dit zijn de doelen waar de Young Innovators of Medicines hard aan werken. Het overkoepelende thema ‘Future Value’ is gekozen om de doelen verder kracht bij te zetten.