ZorgSamenEvent 2016: Een doorslaand succes

ZSE%20afbeelding

Een initiatief dat drie jaar geleden door Jong Nefarma is ingezet en nu voor het eerst echt sámen met verschillende jonge stakeholders is georganiseerd. Er waren ongeveer 100 jonge professionals op het event aanwezig vanuit allerlei zorgpartijen: beleidsmakers, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars, apothekers en farmaceuten.

Bij het analyseren van een ‘patient journey’ kwam duidelijk naar voren dat er vooral veel behoefte is aan het delen van informatie. Er is op dit gebied veel te winnen, zowel tussen de arts en patiënt, tussen zorgverleners onderling, als de informatie die nodig is om zélf een regierol in de zorg te kunnen vervullen. Geconcludeerd werd dat dat overigens niet allemaal op het bordje van de zorgverlener kan komen te liggen.

Verder wilden de aanwezige jongeren graag het gemak waarmee in andere sectoren diensten worden aangeboden terugzien in de zorg: vanzelfsprekend online een afspraak kunnen maken, even kunnen chatten met een (huis)arts en online consulten. Daarmee zouden tevens onnodige consulten kunnen worden voorkomen, een mooie win-win.

Dagvoorzitter Matthijs Versteegh begon de middag door te stellen dat wanneer wij nu aan zet zijn veranderingen in het zorgveld te realiseren om het zó vorm te geven daar straks op onze oude dag de vruchten van de te kunnen plukken. Zijn ambitie is helder ‘door uit te spreken wat je zelf verwacht, door om je heen te kijken en door samen te werken kunnen we als jongeren zelf het zorglandschap vormgeven’.

Met een evenwichtige verdeling tussen de verschillende stakeholders konden we het thema ‘de patiënt dat ben jij’ verder uitwerken en bediscussiëren. Want hoe zou je graag willen dat de zorg is georganiseerd als jíj patiënt was? Bij het centraal stellen van de patiënt verplaats je je alsnog in een ander, terwijl iedereen (in)direct met zorg mee te maken heeft of krijgt.

Tijdens de aftrap vertelde Ruben de Neef als zorgfuturist hoe koude IT toepassingen de zorg een stuk ‘warmer’ en aangenamer kunnen maken. Hij moedigt iedereen aan om te gaan bouwen en vooral niet wachten op perfectie. ‘Veel zorgverleners wachten met innovatie totdat er een declaratie beschikbaar is. Om dit voor elkaar te krijgen moet je pionieren en verschillende partijen erbij betrekken’. Dit geldt zeker voor zorg bij ouderen die hier ontzettend veel baat bij kunnen hebben.

Vertegenwoordigers van de NPCF, Jong Achmea, Jong Nefarma, VJA, Medical Business, Jong STZ en JongZin pitchten vervolgens een praktijkvoorbeeld waarvan zíj zelf erg onder de indruk waren. Graag samen met de arts tot een behandelingsplan komen, samenwerken met verschillende partijen rondom een gezondheidsprobleem, innovatie gebruiken als doel in plaats van als middel. Vanuit Jong Nefarma klonk de boodschap ‘dat het misschien niet altijd zo voelt, maar dat we het wel echt voor jullie (lees: deelnemers) doen’. Dit aangezien de rol van de geneesmiddelsector natuurlijk niet altijd even zichtbaar is in de zorgketen. Tot slot een indrukkend persoonlijk verhaal dat de zaal liet doordringen van het belang van het delen van informatie in de zorg.

Tijdens het interactieve gedeelte werd iedereen ingedeeld in subgroepen om de ‘patient journey’ verder te bespreken en uit te werken. Vervolgens werden de uitkomsten hiervan teruggekoppeld tijdens het de paneldiscussie.

Klik hier voor de brochure 'Terugblik ZorgSamenEvent 2014'
Filmpje terugblik ZorgSamenEvent 2017
Klik hier voor de brochure 'Terugblik ZorgSamenEvent 2013'