ZorgSamenEvent 2017: Zorg wordt onafhankelijk van tijd en plaats

Op donderdag 20 april vond weer het jaarlijkse ZorgSamenEvent plaats, mede georganiseerd door de Young Innovators of Medicines. Lucien Engelen en Sietske Rozie prikkelden de deelnemers met de boodschap dat als we het zorgstelsel opnieuw ontworpen zou worden het ziekenhuis misschien niet meer zou bestaan.

Foto%20ZSE
Foto%20ZSE

‘Zorg onafhankelijk van tijd en plaats’

‘De zorg wordt onafhankelijk van tijd en plaats, de vraag is alleen nog wanneer.’ Dit zei Lucien Engelen, directeur van het REshape center voor innovatie van het Radboudumc, tijdens de opening van het ZorgSamenEvent, dat 20 april plaatsvond in Den Bosch.

Samen met Sietske Rozie, radioloog in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, prikkelde Engelen de deelnemers met een schets van de toekomst: hoe zou het ziekenhuis er uit zien, als we dat nu zouden ontwerpen? Het hoofdthema van de dag was ‘over de grenzen’. De deelnemers werden uitgedaagd om te ontdekken waar hun eigen werk ophoudt en dat van een ander begint. 

Speeddaten
Na het plenaire gedeelte gingen de deelnemers op speeddates. Multidisciplinaire groepjes gingen met elkaar de dialoog aan rondom de thema’s aandacht, transparantie en vertrouwen. Over dit laatste thema zeiden deelnemers onder meer dat de noodzaak van transparantie niet moet leiden tot meer zogenaamde afvinklijstjes. Over de speedatemethode waren de deelnemers zeer te spreken, een methode die ook goed in de praktijk gebruikt kan worden. 

ZorgSamenEvent
Het ZorgSamenEvent is een jaarlijks event georganiseerd door de Jonge Zorgdenktank. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties van jonge professionals, waaronder de Young Innovators of Medicines, Jong Achmea en Jong STZ. 

Het ZorgSamenEvent is van oorsprong een initiatief van Young Innovators of Medicines (toen nog Jong Nefarma), maar is inmiddels een vast onderdeel van de Jonge Zorgdenktank. Zij zetten zich samen jaarlijks weer in om dit evenement te laten plaatsvinden en er een succes van te maken. 

Het ZorgSamenEvent 2017, dit jaar gehouden in het Jeroen Bosch ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, werd door 125 jonge professionals bezocht.

Jonge Zorgdenktank