Honderd young professionals op YIM Zomerevent

Wat kunnen medicijnmakers leren van het Nuon Solar Team? En hoe kun je effectiever vergaderen? Honderd young professionals gingen 28 juni met deze vragen aan de slag tijdens het zomerevent van de Young Innovators of Medicines (YIM) in Oegstgeest.

De honderd young professionals van bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen kwamen voor het jaarlijkse evenement bijeen bij Corpus in Oegstgeest.

Solar team
Op het programma stond onder meer een presentatie van een lid van het Nuon Solar Team, een team van studenten van de Technische Universiteit Delft. Het Nuon Solar Team is een team van studenten van de Technische Universiteit Delft dat negen zonnewagens ontwierp en bouwde voor de World Solar Challenge. De studenten geven ruim een jaar van hun studie op om aan de race mee te kunnen doen. Het innovatieve karakter van het Nuon Solar Team vormde een inspirerend voorbeeld voor de geneesmiddelensector.

Innovaties beschikbaar
De wagens van het Nuon Solar Team gaan steeds meer op een gewone auto lijken. Hierin is een duidelijke parallel zichtbaar met de geneesmiddelensector die innovaties voor het grote publiek beschikbaar maakt. Waar medicijnmakers volgens het Solar Team van kunnen leren, is de eenduidige methode die het raceteam gebruikt om keuzes te maken: de teamleden rekenen ieder keuzemoment in het teamproces om naar de hoeveelheid tijdswinst in raceminuten.

Effectief vergaderen
In de middag leerden deelnemers elkaar beter kennen in een speeddatesessie. Ook stonden diverse workshops over persoonlijke ontwikkeling op het programma, waaronder de workshop ‘effectief vergaderen’, verzorgd door productiviteitspecialist Patrick Stastra. Hij gaf de young professionals tips om beter te vergaderen. Voorbeelden hiervan waren een duidelijke agenda, voldoende tijd tussen verschillende vergaderingen en het maken van korte notulen.

Themapagina YIM

2018-07-03 YIM Zomerevent.JPG