15-11-2017

Blog Tom Denee: Constructief

Tom Denee YIM

Een van de doelen die de Young Innovators of Medicines zichzelf hebben gesteld, is met een frisse en onbevangen houding het gesprek aangaan met belangrijke stakeholders. Ik denk dat we dat vaker moeten doen. De afgelopen weken sprak ik op een constructieve manier met het ministerie van VWS en KWF over de toekomst van de geneesmiddelensector.

Met KWF besprak ik het rapport dat zij in september publiceerden over duurzame toegang tot medicijnen. Daarin beschrijven ze plannen over octrooirecht, financiering, markttoelating, betrokkenheid van patiënten en prijsonderhandelingen. Hoewel de voorstellen bij mij veel vragen oproepen, bieden ze ook interessante aanknopingspunten. Een van de plannen is bijvoorbeeld om de zorgregistratie zodanig te optimaliseren, dat patiënten al in fase III studies toegang kunnen krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. Dat kan enkele jaren tijdwinst opleveren. Een ander goed idee is om te onderzoeken hoe de patiënt nadrukkelijker een stem kan krijgen bij keuzes. Niet alleen tijdens de verschillende fases van geneesmiddelenontwikkeling, maar ook na toelating op de markt. Dit zijn twee ideeën waarmee we samen aan de slag kunnen.

Heel wat minder realistisch zijn de adviezen van de RVS aan de regering, verwoord in hun donderdag gepresenteerde plan. Na het lezen van dit rapport vraag ik me af of deze raad wel toegang heeft tot de feiten, en zicht heeft op wat er werkelijk gaande is. Ik kan me in ieder geval moeilijk vinden in de conclusies van het rapport, en dus in de adviezen aan de minister. Neem bijvoorbeeld de stelling dat er onvoldoende prikkels zijn in het ontwikkelproces om de faalkans te verlagen. Dat is echt onzin. Onze core business is om zo snel mogelijk een innovatief geneesmiddel te ontwikkelen voor patiënten. Waarom zouden we dit oprekken en onnodig veel kosten maken? Ik kan geen reden bedenken. Dit kritische rapport over geneesmiddelen is, net als zo veel andere adviesrapporten, opgesteld zonder de sector daarbij te betrekken. Dat is een gemiste kans. Ik blijf het essentieel vinden om een open verbinding te houden met alle betrokken partijen om wél tot nuttige en haalbare adviezen te komen voor beleidsmakers.

Kijk naar de Horizonscan. Als je in dat overzicht ziet hoeveel innovaties er op dit moment worden ontwikkeld door de verschillende geneesmiddelenbedrijven, kun je niet met droge ogen zeggen dat het systeem kapot is. Waar ik me, als voorzitter van de Young Innovators of Medicines, als burger én als potentiële patiënt na het lezen van alle rapporten van diverse partijen de meeste zorgen om maak, is het behoud van duurzame innovatiekracht.

Tom Denee, voorzitter Young Innovators of Medicines

Horizonscan Geneesmiddelen