Over de YIM

De Young Innovators of Medicines (YIM) is een groep enthousiaste young professionals werkzaam in de geneesmiddelensector. Wij denken mee en bouwen samen met andere (jonge) zorgprofessionals aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Missie en visie

De missie van de Young Innovators of Medicines is een frisse en constructieve bijdrage leveren aan veranderingen in
het zorgveld – nu en in de toekomst.

Bij de missie is de volgende visie geformuleerd:

  • YIM wordt gezien als een gewaardeerde en betrouwbare partner in de zorg.
  • YIM levert een bijdrage aan duurzame zorg van hoogstaande kwaliteit en streeft ernaar de toegang tot/beschikbaarheid van juiste medicatie voor de juiste patiënt te waarborgen.
  • YIM maakt zich sterk de geneesmiddelensector tot een uitdagende en inspirerende werkomgeving te maken en te houden voor jong talent.

Dit zijn de doelen waar de Young Innovators of Medicines hard aan werken. Het overkoepelende thema ‘Future Value’ is gekozen om de doelen verder kracht bij te zetten.

Visiedocument Young Innovators of Medicines

Samenwerken

In het huidige zorgveld moeten zorgaanbieders, verzekeraars, overheid en industrie zich meer dan ooit creatief opstellen en over de schotten heen kijken om succesvol te zijn. Belangrijke voorwaarden voor effectieve samenwerking in de zorg zijn waardering voor elkaars rol in het zorgveld en vertrouwen in elkaars handelen. YIM zoekt proactief deze samenwerking op en gaat graag in gesprek met andere (jonge) zorgprofessionals.

Jonge Zorgdenktank
YIM is als een van de oprichters actief bij de Jonge Zorgdenktank. Dit is een groep van jonge zorgprofessionals die met elkaar discussiëren en van elkaar leren. Om zo bij te dragen aan verbetering van de zorg in Nederland. De Jonge Zorgdenktank organiseert ook jaarlijks het ZorgSamenEvent.

Werkgroepen

De Young Innovators of Medicines kent vier werkgroepen die werken aan de verbetering van de zorg. Het bestuur van YIM bestaat uit de voorzitters van de vier werkgroepen en bestuursvoorzitter.