Over ons

Wij zijn de Young Innovators of Medicines (YIM), het netwerk van jonge professionals met passie, werkzaam binnen de innovatieve geneesmiddelensector. Door ons netwerk kunnen wij overkoepelend werken en een actieve bijdrage leveren aan oplossingen voor de zorg van de toekomst. De YIM is een initiatief van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

YIM over ons

Missie en visie

Onze missie is om de zorg toekomstbestendig te maken voor patiënt en maatschappij.

Onze visie concentreert zich op drie hoofdthema’s:
Waardegedreven zorg – Innoveren, waarbij de zorg die we leveren waarde toevoegt voor zowel patiënt als maatschappij. Hierbij is het van belang om behandeluitkomsten leidend te maken en behandelingen verder te personaliseren.
Toekomstbestendige zorg – Wij willen een zorginfarct tegengaan. Daarom zetten wij in op het houdbaar en werkbaar maken van de zorg, nu en in de toekomst.
Samenwerking – Alleen samen kunnen we vooruit. Wij stimuleren inclusiviteit van alle bij de zorg betrokken organisaties, wanneer wordt gewerkt aan de zorg van de toekomst.

Visiedocument Young Innovators of Medicines ‘Samen vooruit’

10 jaar YIM

Wij bestaan al meer dan 10 jaar. Wij zijn trots op onze inzet:

Verbinding; via ons netwerk bereiken we een steeds grotere groep (jonge) organisaties en personen, waaronder patiënten, studenten, artsen, onderzoekers, verzekeraars en beleidsmakers.
Inspiratie;
wij zorgen voor bewustzijn en kennisdeling over actuele ontwikkelingen en innovaties. Dit heeft onder andere geleid tot de totstandkoming van de maatschappelijke Code van de VIG.
Impact;
wij organiseren elk jaar inspirerende bijeenkomsten, events, debatten en gesprekken rondom thema’s uit het visiedocument.

Werkgroepen

De YIM kent vier werkgroepen die zich inzetten voor het toekomstbestendig maken van de zorg. Het bestuur van de YIM bestaat uit de voorzitters van de vier werkgroepen, een secretaris en bestuursvoorzitter.

YIM Events v1