Vertegen-woordigers

Laura Brinkman YIM

Laura Brinkman

Bestuursvoorzitter

Takeda

'Vanuit de YIM draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de toegankelijkheid van innovatieve zorg. Samenwerking met diverse partijen in het zorglandschap is hierbij essentieel.'

IMG 5291

Erwin Vermeulen

Secretaris

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Nederland is de meest concurrerende economie van Europa maar staat tegelijkertijd voor een aantal grote opgaven. Met YIM dragen we bij aan een bestendig klimaat voor geneesmiddelenontwikkeling, zodat gezond leven bereikbaar blijft voor onze generatie én de generatie na ons.

Roel Pieters YIM

Roel Pieters

WG-voorzitter Interactie

Daiichi Sankyo

‘Samen met de YIM wil ik bruggen slaan tussen de verschillende partijen in de zorg en de farmaceutische sector. Dankzij samenwerking kunnen we ons gezamenlijke doel verwezenlijken: de gezondheidszorg verrijken om de patiënt de beste zorg te kunnen garanderen.’

Tim Walsteijn YIM

Tim Walsteijn

WG-voorzitter D&A

Merck

Meer verbinding tussen stakeholders in de zorg. Met de YIM wil ik hiertoe bijdragen om de focus te leggen op het gezamenlijke doel van de gezondheidssector – meer waarde toevoegen voor de patiënt.

Phi Ngan Phan 2

Phi-Ngan Phan

Vice-voorzitter & WG-voorzitter Communicatie

Amgen

Samen met andere Young Professionals, wil ik mij inzetten om innovaties uit onze sector sneller toegankelijk te maken voor de patiënt. Ook ga ik graag de dialoog aan hoe wij kunnen bijdragen om behandelingen nóg effectiever te maken door niet alleen geneesmiddelen te leveren maar ook onze kennis over het zorgpad van de patiënt optimaal in te zetten.

Jonice van Limbeek YIM

Jonice van Limbeek

WG-voorzitter T&O

Novartis

‘Samen met YIM wil ik overbrengen waarom we trots mogen zijn op een sector die een positieve bijdrage levert aan de gezondheidszorg voor patiënten wereldwijd. Door de handen ineen te slaan kunnen we deze bijdrage vergroten.’

Foto Willem Liebrand

Willem Liebrand

Boehringer Ingelheim

Het is belangrijk om als farmaceutische industrie innovatieve geneesmiddelen zo goed en snel mogelijk beschikbaar te maken voor de patiënt ten behoeve van optimale gezondheidszorg. Mijns inziens kan dit alleen als onze sector transparant en toegankelijk blijft, daar wil ik graag aan bijdragen vanuit de YIM.

Laween Uthman 2

Laween Uthman

AstraZeneca

Als YIM-lid wil ik mijn bijdrage leveren door inzichten en toekomstige uitdagingen binnen onze huidige zorgsysteem bespreekbaar te maken. Daarbij breng ik graag mensen bijeen om samen tot nieuwe innovatieve ideeën te komen om de patiëntenzorg te optimaliseren.

Lejla Sisic YIM

Lejla Sisic

Eli-Lilly

Een positieve bijdrage leveren aan de zorg in Nederland, daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Wij staan voor veel uitdagingen binnen een veranderend zorglandschap maar door bedrijfsoverstijgend samen te werken kunnen wij impact maken, met als doel het leven van de patiënt te verbeteren.

Luuk Den Boer

Luuk den Boer

Roche

Gezamenlijk optrekken met relevante stakeholders om innovatieve geneesmiddelen op een snelle én duurzame manier bij de patiënt te brengen. Hier werk ik met andere Young Professionals vanuit YIM aan.

Joep Meeuwissen

Joep Meeuwissen

Merck Sharp & Dohme BV (MSD)

Met het samenbrengen van gemotiveerde young professionals binnen onze sector wil ik bijdragen aan een open gesprek tussen stakeholders en een verbreding van de kennis over ons zorgsysteem. Het is belangrijk om de patiënt hierbij centraal te stellen en zo te bouwen aan toegankelijke zorg van de beste kwaliteit.

Tim Oussoren

Tim Oussoren

Novo Nordisk

Innovatie, digitalisering en data zijn voor mij de drie belangrijkste onderwerpen waarmee we de gezondheidszorg kunnen én moeten verbeteren. Samen met de YIM en andere stakeholders zet ik mij hier met een grote toewijding voor in.

Pien Klieverik

Pien Klieverik

Sanofi

De gezondheidszorg is enorm aan het veranderen. Het is essentieel dat wij ons als farmaceutische industrie blijven ontwikkelen om zo toegang tot medicijnen te kunnen blijven garanderen. Ik zet mij dan ook graag in voor preventie, innovatie, en heldere, pro-actieve communicatie over het belangrijke werk van onze sector. Uiteraard samen met mijn YIM collega’s en alle betrokken stakeholders!

YIM foto Jorik

Jorik van Heerdt

GSK

Bevlogen om samen te werken aan duurzame zorg. Dit kunnen we niet alleen, maar hier hebben we alle spelers in het veld bij nodig. Ik ben ervan overtuigd dat samenkomen een begin is, maar dat samenwerken leidt tot succes!

Wouter Vranckz

Wouter Vranckx

Norgine

Als Young Innovator of Medicine hoop ik innovatieve ideeën in te brengen die zowel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiëntenzorg, als aan het verbinden van verschillende partijen binnen de zorg in Nederland.

Gino Zandbergen

Gino Zandbergen

Bristol Myers Squibb BV

‘Gegeven de digitalisering die door de COVID-19 crisis in een stroomversnelling is geraakt, is er een groeiende behoefte aan digitaal talent in de gezondheidszorg & geneesmiddelensector. Met mijn ervaring hoop ik een nieuwe generatie digitaal talent te kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen onze sector en de bijdrage die hiermee kan worden gerealiseerd voor zowel arts als patiënt.’

PF NL Shivren 2

Shivren van Braak

Astellas BV

De Nederlandse economie wordt al jaren door innovatie gedreven, maar de snelheid waarin dat gaat is ongekend. Het is van belang de gezondheidszorg en daarmee de geneesmiddelenontwikkeling mee te laten surfen op deze ‘golf’ waarin we bereikbaarheid voor iedereen als hoogste doel moeten stellen.

Fleurine van Beek

Fleurine van Beek

Chiesi

Verbinding binnen de farmaceutische industrie én verbinding met andere zorgprofessionals en stakeholders in de zorg: met elkaar kunnen we de zorg voor patiënten naar een hoger niveau brengen en dat is wat ik nastreef binnen mijn werk en als lid van de YIM.

Mirna Hessels YIM

Mirna Hessels

Abbvie

‘Vooruit blijven streven zodat gezondheidszorg passend en toegankelijk is en blijft voor iedereen, daar wil ik aan bijdragen vanuit YIM. Dit kan bereikt worden door efficiënt en effectief samen te werken tussen de verschillende disciplines binnen de keten, gezamenlijke ambities met het tonen van lef om te blijven werken aan een innovatieve toekomst.’

Foto YIM George

George Jacob

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Het zorglandschap verandert razendsnel door o.a. innovatie en digitalisering. Niet alle partijen in de zorg kunnen dat (even snel) bijbenen en daar hoort dus een andere rol bij voor de farmaceutische industrie, een rol met meer lef en verantwoordelijkheid. Met de YIM, de leiders van de volgende generatie, hoop ik een stap te zetten om die rol te verkennen.

Michelle de Goeij

Michelle de Goeij

Pfizer

Mijn enthousiasme voor mijn werk binnen de geneesmiddelensector wil ik graag overbrengen binnen de YIM, zodat we de krachten kunnen bundelen vanuit verschillende bedrijven en achtergronden, om na te denken over een nog betere gezondheidszorg in Nederland. Graag wil ik met andere young professionals een steentje bijdragen aan een innovatieve en toegankelijke zorg.

Lise van Wijk

Lise van Wijk

Dr. Falk

Samen met de andere young professionals van YIM hoop ik anderen ook te enthousiasmeren voor onze sector. Ik wil mij graag inzetten voor een betere informatievoorziening, zodat we vanuit verschillende invalshoeken kunnen blijven werken aan ons gezamenlijke doel: het aanbieden van de beste patiëntenzorg.

Foto Johanna

Johanna Zeevat

Lundbeck

Het is erg belangrijk dat de farmaceutische industrie door alle stakeholders wordt gezien als een belangrijke en gelijkwaardige partner. Dit kan alleen door samen te werken als beroepsgroep en met zijn allen de dialoog aan te gaan voor betere en toegankelijke zorg.

Foto YIM Felix Boorsma

Felix Boorsma

CSL Vifor

De Nederlandse gezondheidszorg is van hoge kwaliteit, en dat is niet vanzelfsprekend. Als YIM-lid en via samenwerking met alle stakeholders zet ik mij in om de patiënt van vandaag en morgen de beste zorg te kunnen en blijven bieden.

Yim Angela

Angela de Ruijter

Gilead

Samen, toekomstgericht en duurzaam. Met deze blik lever ik maar al te graag een positieve bijdrage aan de YIM, met als doel de zorgsector en de wereld daaromheen met elke stap die we zetten, een stukje beter te maken.

Katja foto

Katja Klooster

Bayer

Graag werk ik samen met gedreven collega’s uit de farmaceutische industrie en onze partners in de zorg, om belangrijke actuele onderwerpen - zoals duurzaamheid en hoge zorgkosten - te bespreken en aan te pakken. Door samen te werken kunnen we onze stem laten horen en actie ondernemen om de beste zorg voor iedereen toegankelijk te houden.

Mvb2023 02 09 1124 gesneden

Thomas Bruyning

Servier

Samen met de medevertegenwoordigers van de YIM wil ik mij graag inzetten voor een goede toekomst binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Om dit te verwezenlijken zullen snelle markttoelating van nieuwe innovatieve geneesmiddelen en een transparante samenwerking tussen de farmaceutische industrie, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid belangrijk zijn.