Vertegen-woordigers

Laura Brinkman, voorzitter

Takeda

'Vanuit de YIM draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de toegankelijkheid van innovatieve zorg. Samenwerking met diverse partijen in het zorglandschap is hierbij essentieel.'

Jonice van Limbeek

Novartis

‘Samen met YIM wil ik overbrengen waarom we trots mogen zijn op een sector die een positieve bijdrage levert aan de gezondheidszorg voor patiënten wereldwijd. Door de handen ineen te slaan kunnen we deze bijdrage vergroten.’

Roel Pieters

Daiichi Sankyo

‘Samen met de YIM wil ik bruggen slaan tussen de verschillende partijen in de zorg en de farmaceutische sector. Dankzij samenwerking kunnen we ons gezamenlijke doel verwezenlijken: de gezondheidszorg verrijken om de patiënt de beste zorg te kunnen garanderen.’

Erwin Vermeulen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Nederland is de meest concurrerende economie van Europa maar staat tegelijkertijd voor een aantal grote opgaven. Met YIM dragen we bij aan een bestendig klimaat voor geneesmiddelenontwikkeling, zodat gezond leven bereikbaar blijft voor onze generatie én de generatie na ons.

Phi-Ngan Phan

Amgen

Samen met andere Young Professionals, wil ik mij inzetten om innovaties uit onze sector sneller toegankelijk te maken voor de patiënt. Ook ga ik graag de dialoog aan hoe wij kunnen bijdragen om behandelingen nóg effectiever te maken door niet alleen geneesmiddelen te leveren maar ook onze kennis over het zorgpad van de patiënt optimaal in te zetten.

Willem Liebrand

Boehringer Ingelheim

Het is belangrijk om als farmaceutische industrie innovatieve geneesmiddelen zo goed en snel mogelijk beschikbaar te maken voor de patiënt ten behoeve van optimale gezondheidszorg. Mijns inziens kan dit alleen als onze sector transparant en toegankelijk blijft, daar wil ik graag aan bijdragen vanuit de YIM.

Laween Uthman

AstraZeneca

Als YIM-lid wil ik mijn bijdrage leveren door inzichten en toekomstige uitdagingen binnen onze huidige zorgsysteem bespreekbaar te maken. Daarbij breng ik graag mensen bijeen om samen tot nieuwe innovatieve ideeën te komen om de patiëntenzorg te optimaliseren.

Koen van Gansbeke

Lundbeck

"Als apotheker binnen de farmaceutische industrie wil ik mij binnen de YIM inzetten voor een betere samenwerking tussen de zorgprofessionals en de industrie met als doel betere zorg voor patiënten."

Lejla Sisic

Eli-Lilly

Een positieve bijdrage leveren aan de zorg in Nederland, daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Wij staan voor veel uitdagingen binnen een veranderend zorglandschap maar door bedrijfsoverstijgend samen te werken kunnen wij impact maken, met als doel het leven van de patiënt te verbeteren.

Luuk den Boer

Roche

Gezamenlijk optrekken met relevante stakeholders om innovatieve geneesmiddelen op een snelle én duurzame manier bij de patiënt te brengen. Hier werk ik met andere Young Professionals vanuit YIM aan.

Joep Meeuwissen

Merck Sharp & Dohme BV (MSD)

Met het samenbrengen van gemotiveerde young professionals binnen onze sector wil ik bijdragen aan een open gesprek tussen stakeholders en een verbreding van de kennis over ons zorgsysteem. Het is belangrijk om de patiënt hierbij centraal te stellen en zo te bouwen aan toegankelijke zorg van de beste kwaliteit.

Tim Oussoren

Novo Nordisk

Innovatie, digitalisering en data zijn voor mij de drie belangrijkste onderwerpen waarmee we de gezondheidszorg kunnen én moeten verbeteren. Samen met de YIM en andere stakeholders zet ik mij hier met een grote toewijding voor in.

Pien Klieverik

Sanofi

De gezondheidszorg is enorm aan het veranderen. Het is essentieel dat wij ons als farmaceutische industrie blijven ontwikkelen om zo toegang tot medicijnen te kunnen blijven garanderen. Ik zet mij dan ook graag in voor preventie, innovatie, en heldere, pro-actieve communicatie over het belangrijke werk van onze sector. Uiteraard samen met mijn YIM collega’s en alle betrokken stakeholders!

Gabrielle Jongeneel

GSK

'Samen met andere young professionals uit de farmaceutische industrie zet ik mij graag in om de toegang voor patiënten tot innovatieve geneesmiddelen te waarborgen op zo een manier dat we de zorg met elkaar betaalbaar houden'.

Soufian el Boujoufi

Eisai

'Vanuit mijn achtergrond als apotheker wil ik mij met de andere Young Innovators inzetten voor de patiënt. Middels goede samenwerkingen met de stakeholders is het doel om innovatie te stimuleren en de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren.’

Tim Walsteijn

Merck

Meer verbinding tussen stakeholders in de zorg. Met de YIM wil ik hiertoe bijdragen om de focus te leggen op het gezamenlijke doel van de gezondheidssector – meer waarde toevoegen voor de patiënt.

Wouter Vranckx

Norgine

Als Young Innovator of Medicine hoop ik innovatieve ideeën in te brengen die zowel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiëntenzorg, als aan het verbinden van verschillende partijen binnen de zorg in Nederland.

Marijn Schouten

UCB

'Gezamenlijk werken aan het imago van de geneesmiddelensector, welke een essentiële waarde aan het leven van patiënten kan toevoegen, dat is waar ik me met de YIM leden voor wil inzetten.'

Gino Zandbergen

Bristol Myers Squibb BV

‘Gegeven de digitalisering die door de COVID-19 crisis in een stroomversnelling is geraakt, is er een groeiende behoefte aan digitaal talent in de gezondheidszorg & geneesmiddelensector. Met mijn ervaring hoop ik een nieuwe generatie digitaal talent te kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen onze sector en de bijdrage die hiermee kan worden gerealiseerd voor zowel arts als patiënt.’

Daphne de Jong

Astellas BV

Met mijn apothekers achtergrond wil ik een bijdrage leveren aan een betere samenwerking met andere professionals in de geneesmiddelensector en daarmee aan een verbetering van de gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland. Ik zet mij hier met veel enthousiasme voor in, samen met de andere Young Innovators.

Huub Scholing

Bayer BV

'Innoveren door te communiceren, dat is waar ik mij samen met de YIM voor in wil zetten. Bouwen aan een toekomst waarin de farmaceutische sector samen met alle partners in de zorg gezamenlijk de patiënt de beste zorg kan geven.'

Fleurine van Beek

Verbinding binnen de farmaceutische industrie én verbinding met andere zorgprofessionals en stakeholders in de zorg: met elkaar kunnen we de zorg voor patiënten naar een hoger niveau brengen en dat is wat ik nastreef binnen mijn werk en als lid van de YIM.

Mirna Hessels

Abbvie

‘Vooruit blijven streven zodat gezondheidszorg passend en toegankelijk is en blijft voor iedereen, daar wil ik aan bijdragen vanuit YIM. Dit kan bereikt worden door efficiënt en effectief samen te werken tussen de verschillende disciplines binnen de keten, gezamenlijke ambities met het tonen van lef om te blijven werken aan een innovatieve toekomst.’

Janita Balradj

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Voor mij staat de patiënt centraal en YIM maakt het mogelijk om dit vanuit de sector ook te benadrukken én om samen met partners bij te dragen aan een duurzame toekomst. Hier werk ik graag aan mee als YIM vertegenwoordiger.

Aziz Ait Bari

Ferring

Vanuit de YIM wil ik een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van innovatieve zorg door onder andere samen te werken met relevante stakeholders met als uiteindelijk doel dat alle generaties toegang (blijven) krijgen tot optimale patiëntenzorg.

Michelle de Goeij

Pfizer

Mijn enthousiasme voor mijn werk binnen de geneesmiddelensector wil ik graag overbrengen binnen de YIM, zodat we de krachten kunnen bundelen vanuit verschillende bedrijven en achtergronden, om na te denken over een nog betere gezondheidszorg in Nederland. Graag wil ik met andere young professionals een steentje bijdragen aan een innovatieve en toegankelijke zorg.