Vertegen-woordigers

Laura Brinkman, voorzitter

Takeda

'Vanuit de YIM draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de toegankelijkheid van innovatieve zorg. Samenwerking met diverse partijen in het zorglandschap is hierbij essentieel.'

Jonice van Limbeek

Novartis

‘Samen met YIM wil ik overbrengen waarom we trots mogen zijn op een sector die een positieve bijdrage levert aan de gezondheidszorg voor patiënten wereldwijd. Door de handen ineen te slaan kunnen we deze bijdrage vergroten.’

Roel Pieters

Daiichi Sankyo

‘Samen met de YIM wil ik bruggen slaan tussen de verschillende partijen in de zorg en de farmaceutische sector. Dankzij samenwerking kunnen we ons gezamenlijke doel verwezenlijken: de gezondheidszorg verrijken om de patiënt de beste zorg te kunnen garanderen.’

Omar Osmani

Pfizer

Ik wil vanuit de YIM bijdragen aan de reputatie van onze sector en samenwerken met partners in de zorg. Door het delen van innovatieve ideeën kunnen wij waardevolle zorg voor patiënten leveren, nu en in de toekomst.

Erwin Vermeulen

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Nederland is de meest concurrerende economie van Europa maar staat tegelijkertijd voor een aantal grote opgaven. Met YIM dragen we bij aan een bestendig klimaat voor geneesmiddelenontwikkeling, zodat gezond leven bereikbaar blijft voor onze generatie én de generatie na ons.

Luuk den Boer

Roche

Gezamenlijk optrekken met relevante stakeholders om innovatieve geneesmiddelen op een snelle én duurzame manier bij de patiënt te brengen. Hier werk ik met andere Young Professionals vanuit YIM aan.

Mariëlle van der Deijl

Chiesi Pharmaceuticals

'Goede samenwerking vanuit de YIM met andere stakeholders uit de gezondheidszorg is essentieel voor de toekomst, hier zet ik mij graag voor in.'

Jelle Visscher

AstraZeneca

Een nog betere gesprekspartner worden binnen de zorg in Nederland: dat is waar het mij bij de YIM om gaat. Samen voor de patiënt!

Avi Tewarie

Novo Nordisk

De missie van de YIM is glashelder: het creëren van toekomstbestendige farmaceutische zorg voor patiënt en maatschappij. Als vertegenwoordiger van de YIM zet ik me daar met veel enthousiasme voor in, waarbij ik specifiek het omarmen van digitale innovatie en het verbeteren van toegankelijkheid van zorg belangrijke onderwerpen vind. Daarnaast vind ik het verbeteren van het imago van onze industrie belangrijk. Elkaar uitdagen op moeilijke maatschappelijke thema’s en het aangaan van zinvolle samenwerkingen met partners binnen-en buiten de zorg is iets waar ik me graag voor inzet.

Gabrielle Jongeneel

GSK

'Samen met andere young professionals uit de farmaceutische industrie zet ik mij graag in om de toegang voor patiënten tot innovatieve geneesmiddelen te waarborgen op zo een manier dat we de zorg met elkaar betaalbaar houden'.

Soufian el Boujoufi

Eisai

'Vanuit mijn achtergrond als apotheker wil ik mij met de andere Young Innovators inzetten voor de patiënt. Middels goede samenwerkingen met de stakeholders is het doel om innovatie te stimuleren en de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren.’

Tim Walsteijn

Merck

Meer verbinding tussen stakeholders in de zorg. Met de YIM wil ik hiertoe bijdragen om de focus te leggen op het gezamenlijke doel van de gezondheidssector – meer waarde toevoegen voor de patiënt.

Wouter Vranckx

Norgine

Als Young Innovator of Medicine hoop ik innovatieve ideeën in te brengen die zowel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiëntenzorg, als aan het verbinden van verschillende partijen binnen de zorg in Nederland.

Marijn Schouten

UCB

'Gezamenlijk werken aan het imago van de geneesmiddelensector, welke een essentiële waarde aan het leven van patiënten kan toevoegen, dat is waar ik me met de YIM leden voor wil inzetten.'

Tammo Vastenburg

Boehringer Ingelheim BV

Werken aan de reputatie van onze sector, gebaseerd op feiten, en het uitbreiden van onze visie. Hoe kunnen innovatieve geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken? Hiervoor zet ik mij met enthousiasme in bij YIM

Anne-Fleur van der Paardt

Merck Sharp & Dohme International Services (MSDIS)

‘Samen met de YIM en andere stakeholders wil ik de toegang tot geneesmiddelen en innovaties versnellen en blijven waarborgen voor àlle patiënten in Nederland, nu en in de toekomst. Constructieve samenwerking is hiervoor van essentieel belang.’

Gino Zandbergen

Bristol Myers Squibb BV

‘Gegeven de digitalisering die door de COVID-19 crisis in een stroomversnelling is geraakt, is er een groeiende behoefte aan digitaal talent in de gezondheidszorg & geneesmiddelensector. Met mijn ervaring hoop ik een nieuwe generatie digitaal talent te kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen onze sector en de bijdrage die hiermee kan worden gerealiseerd voor zowel arts als patiënt.’

Phi-Ngan Phan

Amgen

Samen met andere Young Professionals, wil ik mij inzetten om innovaties uit onze sector sneller toegankelijk te maken voor de patiënt. Ook ga ik graag de dialoog aan hoe wij kunnen bijdragen om behandelingen nóg effectiever te maken door niet alleen geneesmiddelen te leveren maar ook onze kennis over het zorgpad van de patiënt optimaal in te zetten.

Daphne de Jong

Astellas BV

Met mijn apothekers achtergrond wil ik een bijdrage leveren aan een betere samenwerking met andere professionals in de geneesmiddelensector en daarmee aan een verbetering van de gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland. Ik zet mij hier met veel enthousiasme voor in, samen met de andere Young Innovators.

Huub Scholing

Bayer BV

'Innoveren door te communiceren, dat is waar ik mij samen met de YIM voor in wil zetten. Bouwen aan een toekomst waarin de farmaceutische sector samen met alle partners in de zorg gezamenlijk de patiënt de beste zorg kan geven.'

Maike Nellestijn

Sanofi

'Samen met YIM en stakeholders in de gezondheidszorg werk ik aan innovatieve ideeën om de toegang tot medicijnen te verbeteren, de zorg betaalbaar te houden en innovatie te stimuleren.'

Naomi van der Linden

Eli Lilly Nederland

'Als YIM-vertegenwoordiger wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg en ervoor zorgen dat patiënten ook in de toekomst snel toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. We mogen trots zijn op dat wij elke dag weer de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.'

Mirna Hessels

Abbvie

‘Vooruit blijven streven zodat gezondheidszorg passend en toegankelijk is en blijft voor iedereen, daar wil ik aan bijdragen vanuit YIM. Dit kan bereikt worden door efficiënt en effectief samen te werken tussen de verschillende disciplines binnen de keten, gezamenlijke ambities met het tonen van lef om te blijven werken aan een innovatieve toekomst.’

Janita Balradj

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Voor mij staat de patiënt centraal en YIM maakt het mogelijk om dit vanuit de sector ook te benadrukken én om samen met partners bij te dragen aan een duurzame toekomst. Hier werk ik graag aan mee als YIM vertegenwoordiger.

Aziz Ait Bari

Ferring

Vanuit de YIM wil ik een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van innovatieve zorg door onder andere samen te werken met relevante stakeholders met als uiteindelijk doel dat alle generaties toegang (blijven) krijgen tot optimale patiëntenzorg.