05-07-2022

Laura Brinkman: Completer door verschillen

Laura Brinkman YIM
Werken in een inspirerende, diverse en inclusieve werkomgeving, wie wil dat nou niet? Hoe besteedt de Nederlandse geneesmiddelensector hier aandacht aan? Zijn we goed op weg? En wat dragen wij als Young Innovators of Medicines (YIM) hieraan bij?

Met veel enthousiasme schrijf ik mijn blog over diversiteit en inclusie. Maar wat zou het mooi zijn als de aandacht voor dit onderwerp in een volgende fase zit. Het zou fantastisch zijn als we met zijn allen constateren dat blogs als deze overbodig zijn, omdat diversiteit en inclusie de standaard zijn!

Zelf ben ik bijna tien jaar geleden verhuisd naar Amsterdam. Een stad waarvan je kunt zeggen dat geen enkele groep in de meerderheid is. Het diverse karakter van deze stad maakt dat ik me er helemaal thuis voel.

Dagelijks word ik geïnspireerd door de toenemende aandacht voor de verschillen tussen mensen in de maatschappij. Ook onze eigen geneesmiddelensector besteedt hier veel aandacht aan. Een diverse organisatie geeft een goede weerspiegeling van de maatschappij en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het fundament dat nodig is om een inclusieve cultuur te creëren. Een inclusieve cultuur zegt mij persoonlijk veel over de veiligheid binnen een bedrijf, want binnen zo’n cultuur durft elke werknemer zichzelf te zijn. Iemands talent zal zodoende het best tot uiting komen. En dat vind ik belangrijk, in alle opzichten!

Ook binnen klinisch onderzoek is dit een gespreksonderwerp in onze sector. Hoe zorgen we voor optimale diversiteit in de patiëntinclusie binnen trials? Hebben individuele landen de verantwoordelijkheid om hiermee rekening te houden of moet het op global niveau een goede afspiegeling zijn van de wereldpopulatie?
De werkgroep Debat & Advies van de YIM spant zich in voor een activiteit rondom dit actuele en relevante thema. Volg ons om op de hoogte te blijven!

Begin dit jaar kondigde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) aan de module Diversiteit & Inclusie toe te voegen aan de Code van de geneesmiddelensector. De Code geeft verdere invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de VIG. Hiermee willen we de buitenwereld laten zien hoe onze sector te werk gaat. Met deze Code maken wij duidelijk vanuit welke principes wij werken, waar wij voor staan en welke kant we op willen. De YIM juicht de toevoeging van deze module dan ook enorm toe.

Als Young Innovators zetten wij ons maximaal in voor de toekomst van onze sector. Willen we onze sector toekomstbestendig houden, dan is aandacht voor diversiteit en inclusie een absolute must. Dus laten we de het bonte palet aan diversiteitskenmerken verder blijven uitbouwen. Onderlinge verschillen tussen mensen en medewerkers maken ons completer en sterker. De toekomst begint vandaag!

Laura Brinkman

(Voorzitter Young Innovators of Medicines)