03-04-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Jonice

1680530458419

Anno 2023 is iedereen het erover eens dat shared decision making een positieve invloed heeft op de therapietrouw en leidt tot betere behandeluitkomsten. De meeste informatie over (medicamenteuze) behandelingen wordt ingewonnen via het internet en E-health toepassingen. De ontwikkeling en innovaties op het gebied van E-health en digitale informatievoorziening nemen de laatste jaren sterk toe. Deze zijn veelal gericht op zelfmonitoring en andere manieren om de patiënt een grotere verantwoordelijkheid in zijn/haar behandeling te bieden. De Young Innovators of Medicines onderschrijven het belang van het vergroten van de stem van de patiënt. “Meer ‘baas’ over je ziektemanagement is een enorm mooie ontwikkeling. Deze toenemende verantwoordelijkheid vraagt echter ook om toenemende gezondheidsvaardigheden van de patiënt. We weten dat 1 op de 4 patiënten beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Gaat dit aantal niet toenemen doordat E-health toepassingen en shared decision making in een stroomversnelling komen? De toekomst kan niet zonder E-health! Dus laten we zorgen dat we de patiënt blijven betrekken om deze toepassingen begrijpelijk te maken vóór patiënten. Kortom: stel de patiënt centraal, óók bij E-health ontwikkeling!

Lees hier het volledige Visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument