Vertegenwoordigers

Laura Brinkman

Takeda
Voorzitter
'Vanuit de YIM draag ik graag mijn steentje bij aan het vergroten van de toegankelijkheid van innovatieve zorg. Samenwerking met diverse partijen in het zorglandschap is hierbij essentieel.'

Aziz Ait Bari

Ferring
Vanuit de YIM wil ik een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van innovatieve zorg door onder andere samen te werken met relevante stakeholders met als uiteindelijk doel dat alle generaties toegang (blijven) krijgen tot optimale patiëntenzorg.

Janita Balradj

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
Voor mij staat de patiënt centraal en YIM maakt het mogelijk om dit vanuit de sector ook te benadrukken én om samen met partners bij te dragen aan een duurzame toekomst. Hier werk ik graag aan mee als YIM vertegenwoordiger.

Judith van Beek

Roche
'Vanuit het netwerk van YIM kunnen partnerships verder worden ontwikkeld die impact hebben op de patiënt én duurzaam toegankelijke gezondheidszorg. Met waardecreatie als uitgangspunt wil ik graag bijdragen om zorginnovaties voor alle patiënten beschikbaar te maken.'  

Daphne de Jonge

Astellas
Met mijn apothekers achtergrond wil ik een bijdrage leveren aan een betere samenwerking met andere professionals in de geneesmiddelensector en daarmee aan een verbetering van de gezondheidszorg voor de patiënten in Nederland. Ik zet mij hier met veel enthousiasme voor in, samen met de andere Young Innovators.

Mariëlle van der Deijl

Chiesi Pharmaceuticals
'Goede samenwerking vanuit de YIM met andere stakeholders uit de gezondheidszorg is essentieel voor de toekomst, hier zet ik mij graag voor in.'

Mirna Hessels

Abbvie
‘Vooruit blijven streven zodat gezondheidszorg passend en toegankelijk is en blijft voor iedereen, daar wil ik aan bijdragen vanuit YIM. Dit kan bereikt worden door efficiënt en effectief samen te werken tussen de verschillende disciplines binnen de keten, gezamenlijke ambities met het tonen van lef om te blijven werken aan een innovatieve toekomst.’

Nathalie Jansen

CSL Behring
'Ik wil van waarde zijn voor de toekomst van de patiënten en de sector.'

Richelle Kosse

Almirall
‘Met de YIM wil ik samenwerking binnen de geneesmiddelensector ondersteunen en het belang van implementatie van innovaties benadrukken. Hiermee hoop ik bij te dragen aan het verbeteren van de geneesmiddelensector waarbij de patiënt centraal staat.’  

Esmé Lighaam

AstraZeneca
‘Ik hoop bij te dragen aan een positief beeld en aan de toekomst van onze sector, waarbij de waarde en noodzaak ervan meer zichtbaar wordt. Opdat alle patiënten, nu èn in de toekomst, de juiste zorg en geneesmiddelen krijgen die zij behoeven.’

Jonice van Limbeek

Novartis
‘Samen met YIM wil ik overbrengen waarom we trots mogen zijn op een sector die een positieve bijdrage levert aan de gezondheidszorg voor patiënten wereldwijd. Door de handen ineen te slaan kunnen we deze bijdrage vergroten.’

Naomi van der Linden

Eli Lilly Nederland
'Als YIM-vertegenwoordiger wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van onze gezondheidszorg en ervoor zorgen dat patiënten ook in de toekomst snel toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. We mogen trots zijn op dat wij elke dag weer de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren.'

Maike Nellestijn

Sanofi
'Samen met YIM en stakeholders in de gezondheidszorg werk ik aan innovatieve ideeën om de toegang tot medicijnen te verbeteren, de zorg betaalbaar te houden en innovatie te stimuleren.'

Omar Osmani

Pfizer
Ik wil vanuit de YIM bijdragen aan de reputatie van onze sector en samenwerken met partners in de zorg. Door het delen van innovatieve ideeën kunnen wij waardevolle zorg voor patiënten leveren, nu en in de toekomst.

Phi-Ngan Phan

Amgen
Samen met andere Young Professionals, wil ik mij inzetten om innovaties uit onze sector sneller toegankelijk te maken voor de patiënt. Ook ga ik graag de dialoog aan hoe wij kunnen bijdragen om behandelingen nóg effectiever te maken door niet alleen geneesmiddelen te leveren maar ook onze kennis over het zorgpad van de patiënt optimaal in te zetten.

Roel Pieters

Daiichi Sankyo
‘Samen met de YIM wil ik bruggen slaan tussen de verschillende partijen in de zorg en de farmaceutische sector. Dankzij samenwerking kunnen we ons gezamenlijke doel verwezenlijken: de gezondheidszorg verrijken om de patiënt de beste zorg te kunnen garanderen.’

Huub Scholing

Bayer
'Innoveren door te communiceren, dat is waar ik mij samen met de YIM voor in wil zetten. Bouwen aan een toekomst waarin de farmaceutische sector samen met alle partners in de zorg gezamenlijk de patiënt de beste zorg kan geven.'

Marijn Schouten

UCB Pharma B.V.
'Gezamenlijk werken aan het imago van de geneesmiddelensector, welke een essentiële waarde aan het leven van patiënten kan toevoegen, dat is waar ik me met de YIM leden voor wil inzetten.'

Joost Simons

GSK
'Vanuit de YIM samenwerking bevorderen binnen de Nederlandse gezondheidszorg in collaboratie met de farmaceutische industrie. Allemaal met hetzelfde doel: Het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven van elke patiënt, zonder dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt.'

Anne-Fleur van der Paardt

MSD
‘Samen met de YIM en andere stakeholders wil ik de toegang tot geneesmiddelen en innovaties versnellen en blijven waarborgen voor àlle patiënten in Nederland, nu en in de toekomst. Constructieve samenwerking is hiervoor van essentieel belang.’

Tammo Vastenburg

Boehringer-Ingelheim
Werken aan de reputatie van onze sector, gebaseerd op feiten, en het uitbreiden van onze visie. Hoe kunnen innovatieve geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken? Hiervoor zet ik mij met enthousiasme in bij YIM

Erwin Vermeulen

Secretaris
Nederland is de meest concurrerende economie van Europa maar staat tegelijkertijd voor een aantal grote opgaven. Met YIM dragen we bij aan een bestendig klimaat voor geneesmiddelenontwikkeling, zodat gezond leven bereikbaar blijft voor onze generatie én de generatie na ons.

Wouter Vranckx

Norgine
Als Young Innovator of Medicine hoop ik innovatieve ideeën in te brengen die zowel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de patiëntenzorg, als aan het verbinden van verschillende partijen binnen de zorg in Nederland.

Tim Walsteijn

Merck
Meer verbinding tussen stakeholders in de zorg. Met de YIM wil ik hiertoe bijdragen om de focus te leggen op het gezamenlijke doel van de gezondheidssector – meer waarde toevoegen voor de patiënt.

Gino Zandbergen

Bristol-Myers Squibb
‘Gegeven de digitalisering die door de COVID-19 crisis in een stroomversnelling is geraakt, is er een groeiende behoefte aan digitaal talent in de gezondheidszorg & geneesmiddelensector. Met mijn ervaring hoop ik een nieuwe generatie digitaal talent te kunnen laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen onze sector en de bijdrage die hiermee kan worden gerealiseerd voor zowel arts als patiënt.’