21-01-2020

Blog Esmé Lighaam: Generatie Y(IM)

Esme Lighaam YIM
Generatie Y staat voor initiatiefrijk, klantgericht, besluitvaardig en omgevingsbewust. Eigenschappen die de Young Innovators of Medicines (YIM) al heel wat hebben gebracht. Die lijn wil ik als kersverse voorzitter het komend decennium voortzetten.

2020 is een mooi moment om de voorzittershamer over te nemen van mijn voorganger Rick Henderik. Een nieuw decennium kondigt zich aan, met nieuwe kansen en uitdagingen, waar ik me graag samen met alle Young Innovators voor wil inzetten. Veel mensen hebben mij de afgelopen weken gevraagd, waar YIM voor staat en wat we hopen te bereiken? Reflecterend op de eerste YIM-generatie zie ik veel gelijkenissen met ‘mijn’ generatie Y. Strijdlustig, ondernemend en op authentieke wijze willen we ons blijven inzetten om een eigen bijdrage te leveren aan het zorgveld.

Young
Een goed voorbeeld en een echt young initiatief is het visiedocument dat wij afgelopen jaar hebben aangeboden aan minister Bruins, waarbij gedeeld vertrouwen het uitgangspunt is. Vanuit dat vertrouwen werken wij graag verder aan drie centrale thema’s: betere zorg, toegankelijkheid & betaalbaarheid en samenwerking. Een greep uit onze ideeën? Focus op Preventie, een Nationaal Register, Uitkomstenbekostiging, Ontschotting van zorg en een Code voor geneesmiddelbedrijven.

Innovators
Volgens marketeers is generatie Y slimmer, sterker en socialer, onder invloed van de digitalisering. Stuk voor stuk, mooie eigenschappen die helpen om onze visie en missie in praktijk te brengen. Een open blik, creativiteit, buiten de gebaande wegen gaan, de dialoog aangaan en een betrouwbare partner in zorg zijn. Daarmee kom je samen tot écht innovatieve oplossingen.

Medicines
De saamhorigheid is groot onder generatie Y. Laten we ook de vaardigheid tot verbinden inzetten om écht de beste zorg en medicijnen bij de juiste patiënt te krijgen. Een gemeenschappelijk doel dat ons verbindt met andere young innovators werkzaam in de zorg.

Mijn droom voor 2030? Ik maak dan graag plaats voor een nieuwe generatie YIM èn ik hoop dat het visiedocument overbodig is geworden.


Esmé Lighaam
Voorzitter Young Innovators of Medicines

PS. Heb jij nog verfrissende, innovatieve ideeën om het zorgveld te verbeteren, mail me gerust!