08-12-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Shivren

Quote Shivren

Om de kwaliteit van de zorg in Nederland te handhaven of zelfs te verbeteren, is het van cruciaal belang om nieuwe inzichten snel te integreren in zorgrichtlijnen. Op deze manier streven we ernaar de patiënt efficiënter te helpen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de zorg. Bovendien is het essentieel om te streven naar gunstige voorwaarden voor het uitvoeren van klinische studies. Vanuit het Nederlandse perspectief is het van vitaal belang om kritisch te beoordelen aan welke studies wordt deelgenomen, om ervoor te zorgen dat onze reputatie als land met een innovatief zorglandschap behouden blijft.

Goed opgestelde, flexibele of modulaire richtlijnen kunnen een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg voor (het overgrote deel van de) patiënten. Klinische uitkomsten dienen de basis te vormen van de richtlijn, waarbij het belangrijk is dat veiligheid en de kosteneffectiviteit van geneesmiddelen ook vanuit maatschappelijk perspectief worden meegewogen. Hierbij vinden wij het waardevol dat richtlijnen worden geformuleerd op basis van input van alle betrokken zorgpartijen, waaronder geneesmiddelenbedrijven en patiëntenorganisaties.

Benieuwd naar het volledige en hernieuwde Visiedocument van de Young Innovators of Medicines? Lees het hier: YIM Visiedocument