22-09-2020

Blog Henriette d’Achard: Coronamoe?

Henriette d achard YIM
Hoe lang gaat dit nog duren? Waar doen we het voor? Als je zelf gezegend bent met een goede gezondheid en relatief normaal door kan leven, lijken de offers die we moeten maken, soms onnodig en overdreven.

Corona heeft de zorg flink op zijn kop gezet. Alles op alles werd gezet om coronapatiënten de juiste zorg te bieden. Met als gevolg dat de reguliere zorg met een schok tot stilstand kwam. Veel patiënten hebben tijdens de ‘intelligente lockdown’ de huisartspraktijk gemeden. Chronisch zieke mensen hebben niet de zorg gekregen die zij nodig hadden. En veel patiënten stonden en staan nog steeds minder goed ingesteld op medicatie, wat dramatische gevolgen kan hebben.

Deze coronatijd kost niet alleen het bedrijfsleven veel, maar het kost ook gezondheid. Gezondheid van de mens. Daarom is het zo belangrijk om te blijven investeren in de gezondheidszorg. Geld investeren in de zorg, is goed besteed geld. Het betaalt zich uit in goede gezondheid.

Gezondheid is een randvoorwaarde voor duurzame inzetbaarheid. Gezondheid betekent meer mensen die kunnen blijven werken, ook als je chronisch ziek bent. Een leven met zelfredzaamheid, eigen regie en waar eenieder zo goed mogelijk kan bijdragen aan de maatschappij. Een maatschappij die ieders inzet hard nodig heeft om dit land weer op te bouwen in het post-COVID-tijdperk. Het is belangrijk dat het aandeel werkenden groot genoeg blijft, in een land dat vergrijst.

Wij zullen er met z’n allen voor moeten blijven strijden dat zorgpersoneel, chronisch zieke patiënten en alle andere kwetsbare mensen in onze maatschappij, niet besmet raken met corona. En dat die chronische patiënten wel de zorg krijgen die zij nodig hebben. Hier wordt veel van de Nederlanders gevraagd. Solidariteit en geduld. Ook ik vind dit soms moeilijk…

Met de juiste behandeling op het juiste moment, kunnen we ernstige gevolgen, bijvoorbeeld cardiovasculaire events, voorkomen. En daarmee veel kosten besparen. Ook tijdens de Troonrede onderstreepte het kabinet het belang van preventie en gezondheid. Preventie voorkomt dure zorg. Beheersing van de zorgkosten is niet enkel een verantwoordelijkheid van alle zorgpartijen, maar van ieder individu. Ik voel mij dan ook medeverantwoordelijk om solidair te blijven.

Deze pandemie raakt ons allemaal, maar voor de één net wat meer dan voor de ander. Herpakken en wederopbouw doen we samen, wij denken vanuit de Young Innovators of Medicines graag mee. Solidariteit is het uitgangspunt, dit blijf ik tegen mijzelf, en via deze weg ook tegen jullie zeggen, ook al ben je coronamoe.

Henriette d’Achard
(Young Innovators of Medicines)