28-07-2020

Blog Laura Brinkman: We hebben elkaar nodig

Laura Brinkman YIM
De toegang tot innovatieve zorg verbeteren is één van de speerpunten van de Young Innovators of Medicines. Hierin staan we niet alleen. Vanuit de YIM wil ik daarbij graag bruggen slaan en nieuwe samenwerkingen aangaan. Want we hebben elkaar nodig!

Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is essentieel. Vroegtijdig contact is onontbeerlijk om elkaars ervaringen en standpunt(en) te begrijpen, om vervolgens een gezamenlijke koers te kunnen bepalen.

De afgelopen maanden hebben laten zien wat goede samenwerking ons allemaal kan brengen. Denk aan de vele e-health initiatieven die gezamenlijk zijn opgezet om de patiënt op afstand zo goed mogelijk te kunnen helpen met de voortzetting van een behandeling. Maar ook rondom de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19. Uit deze voorbeelden blijkt dat we elkaar hard nodig hebben in het realiseren van ons collectieve doel: de best mogelijke behandeling voor iedere patiënt.

Ook vanuit de YIM heb ik veel goede ervaringen met de samenwerking met andere jonge zorgprofessionals. Zoals onze ontmoeting met JongVWS afgelopen februari. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de overhandiging van ons Visiedocument (dat we momenteel doorontwikkelen) aan de toenmalige minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins. Het thema ‘transparantie’ stond centraal. Dit leverde zeer inspirerende gesprekken op met naast herkenning ook veel nieuwe inzichten over elkaars situatie.

Daarom vind ik het zo lastig om te zien dat de farmaceutische sector geregeld stuit op weerstand als het om samenwerking gaat. Niet iedereen ziet het nut van (vroegtijdig) contact met de farmaceutische sector in. Dat vind ik jammer. Vertrouwen dient de basis te zijn van gezamenlijk bouwen en werken aan oplossingen en uitdagingen die de zorg nu en in de toekomst (nodig) heeft. Daarom ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van de Young Innovators of Medicines en een bijdrage kan leveren aan het verder uitbouwen van ons netwerk.

Ik ben er trots op dat ik me hiervoor mag inspannen. Zo komen we graag in contact met de jongerentakken van politieke partijen om met elkaar van gedachten te wisselen over het vergroten van de toegankelijkheid van innovatieve zorg. Ik ben ervan overtuigd dat we samen succesvol kunnen zijn in het belang van de patiënt!

Laura Brinkman
(Young Innovators of Medicines)

Reageren? Mail naar [email protected]