11-06-2019

Blog Rick Henderik: Briljant!

Rick Henderik YIM
Veel discussies in de media en bij het koffieapparaat draaien om één centrale vraag: hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Jonge professionals uit allerlei hoeken van de zorg buigen zich hier morgen over. Op zoek naar hét idee.

Bij het ZorgSamenEvent, woensdag bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam, komen allerlei jonge zorgprofessionals samen, om te praten over actuele thema’s in de zorg. Dat is altijd verfrissend. De Young Innovators of Medicines mogen hierbij natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar buigen we ons over het thema ‘Briljante en toekomstbestendige zorgorganisaties’.

Boegbeelden van Gupta Strategists, Bergman Clinics en Luscii praten ons bij. Ik heb ook veel zin in de workshops. Daarin leggen Zilveren Kruis, Samenwerkende Topziekenhuizen, Cardio Centra Nederland en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen ons praktijkcases voor, waarmee we aan de slag gaan. Ongetwijfeld gaan we ook in op het nieuwe speelveld dat ontstaat door een nieuwe generatie geneesmiddelen. Maar liefst duizend gen- en celtherapieën zijn in ontwikkeling en zullen de komende jaren op de markt komen. Briljante innovaties die, zoals mede-blogger Aarnoud Overkamp vorige week al aangaf, ook uitdagingen met zich meebrengen.

De nieuwe behandelingen zijn zo afwijkend van gangbare medicijnen, dat ze aanlopen tegen grenzen van de huidige registratie- en vergoedingssystemen. Om gen- en celtherapieën betaalbaar en voor de patiënt toegankelijk te houden, hebben we out of the box ideeën nodig van alle stakeholders in de zorg. Misschien kunnen we daar 12 juni onder begeleiding van Jeroen Kemperman, auteur van Briljante businessmodellen in de zorg, een start mee maken.

Ik denk aan alternatieve prijsmodellen, zoals pay for performance en vervroegde toelating op de markt. Of een complete systeemverandering, om de zorg toekomstbestendig te maken. Vanuit de Young Innovators of Medicines vinden wij dat onze sector hier het voortouw in moet nemen. Ik zie het als onze taak om de waarde van onze behandelingen helder te maken, en proactief mogelijkheden te bespreken. Dat kunnen we niet alleen.

Ik was dan ook erg blij toen ik het manifest van License to Heal las. Grote delen daarvan sluiten naadloos aan bij het visiedocument van YIM. We zijn het met elkaar eens: een constructieve dialoog is de enige weg vooruit! Morgen ga ik tijdens het ZorgSamenEvent in ieder geval het gesprek weer aan. Juist op het snijvlak van disciplines ontstaan de beste ideeën. Nieuwe prijsmodellen en eerdere toelating tot de markt werken alleen als we daar samen goede afspraken over maken. De politieke jongeren en de Young Innovators of Medicines staan hier in ieder geval al voor open. Wie volgt?

Rick Henderik,
voorzitter Young Innovators of Medicines

ZorgSamenEvent woensdag 12 juni

License to Heal