30-10-2018

Blog Rick Henderik: No brain drain

Rick Henderik YIM
Op de Figon Dutch Medicines Days, eerder deze maand, sprak ik veel studenten die gemotiveerd zijn om te werken in geneesmiddelenontwikkeling. Laten we ze koesteren. Een innovatiefonds beperkt de kans dat ze uitwijken naar het buitenland.

Nathalie Jansen gaf een presentatie over werken in de geneesmiddelensector, tijdens de medicijndagen van Figon. Aansluitend konden studenten speeddaten met jonge professionals uit de sector. Het viel me op dat de meeste studenten uitstekend voorbereid waren. Ze stelden scherpe vragen over het werk op een research & development afdeling. Verder discussieerden we over bijvoorbeeld personalised medicine en gentherapieën. Veel studenten van nu staan te trappelen om een bijdrage te leveren aan een betere gezondheid. Maar kunnen ze straks ook in ons land aan de slag? Die confronterende vraag bespraken we ook.

Nederland scoort als innovatieland nog steeds goed. Op de Global Innovation Index staan we bijvoorbeeld op de tweede plaats. Binnen deze index scoren we hoog op intellectueel eigendom en buitenlandse investeringen. Ook in het jaarlijks overzicht van de Europese biopharma clusters in Genetic Engineering & Biotechnology doen we het met een vierde plaats nog steeds goed.

Toch is het gevaarlijk om achterover te leunen. Het Financieele Dagblad kopte bijvoorbeeld deze maand: ‘Belgen kapen innovatieve ASML-techniek van Nederland.’ Ondanks het verkennen van alle trajecten ontving ASML geen investering van de overheid om gezamenlijk de laatste technische studies te doen en vervolgens de productielijnen te bouwen. Onze zuiderburen waren er als de kippen bij, en haalden een grote innovatie op het gebied van medische isotopen bij ons weg. Het is opvallend dat een groot Nederlands bedrijf van onze eigen overheid niet vlot een subsidie krijgt, maar net over de grens wel. De Nederlandse overheid had dit project, waarmee kanker eerder op te sporen is, nota bene uitgeroepen tot Nationaal Icoon.

De Young Innovators of Medicines pleiten voor een innovatiefonds voor geneesmiddelenontwikkeling. Daarin kunnen bedrijven en overheid samen investeren, risico dragen en evenredig de opbrengsten delen. Dat kan de research in Nederland een flinke impuls geven. Zo bevorderen we het innovatieve klimaat in ons land, waardoor we hoog blijven scoren op indexen. Dat draagt weer bij aan het aantrekkelijk maken van Nederland voor startups, bijvoorbeeld op het gebied van biomarkers en geneesmiddelenontwikkeling.

Ik zie dat Nederland een sterke uitgangspositie voor innovaties heeft. Die positie zal nog verbeteren als de EMA volgend jaar naar Nederland komt. Ik weet ook dat we volop ambitieus talent hebben om de kansen voor geneesmiddelenontwikkeling in eigen land te verzilveren. Maar de wereldwijde concurrentie is fel. Mijn oproep is daarom simpel: laat al dat talent niet lopen! Denk vooruit, investeer en voorkom een brain drain.

Rick Henderik,
voorzitter Young Innovators of Medicines


Persbericht FME over ASML