06-03-2018

Blog Rick Henderik: Radicaal omgooien?

Rick Henderik YIM

Radicaal omgooien van een systeem is soms de beste manier om te vernieuwen. Daarom kijk ik met veel interesse naar het Karolinska Ziekenhuis in Stockholm, waar de Nederlandse topman Melvin Samsom een volledig nieuwe organisatiestructuur als enige oplossing zag voor de problemen van zijn ziekenhuis. Hij wil niet meer werken met afdelingen als chirurgie en oncologie, maar met patiëntpaden, zoals kanker. Zo wordt ‘de patiënt centraal stellen’ een concrete leidraad, in plaats van een loze kreet. Dat stuit op veel weerstand bij specialisten, schreef het FD in september. Het vraagt niet alleen om een totaal andere structuur, maar ook om meer samenwerking tussen artsen.

Of het altijd zo ingrijpend moet, weet ik niet. Maar ik ben ontzettend benieuwd wat de oogst wordt van de vijfde editie van het ZorgSamenEvent. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de Jonge Zorgdenktank, waarin allerlei jonge zorgprofessionals zijn vertegenwoordigd. Naast de Young Innovators of Medicines nemen ook zorgverzekeraars, artsen, patiëntenorganisaties, consultants en technologiebedrijven deel. Samen gaan we regelmatig in gesprek over ons dagelijkse werk. We proberen elkaar ook te helpen, en het niveau van de zorg naar een hoger plan te tillen. De denktank heeft werkgroepen, waar de deelnemers op persoonlijke titel inbreng kunnen leveren. Zo komen we los van onze professionele achtergrond en werken we onbevangen aan vraagstukken.

Momenteel kijkt een van de werkgroepen naar het zorgstelsel. We bespreken obstakels als verspilling, registratiedruk en het gebrekkige inzicht in de kwaliteit van zorg. Ik stel voor dat we op 12 april eerst maar eens klein beginnen met verschillende specialisten. Met begeleiding van onder meer Martin van Rijn, oud-staatssecretaris van VWS, en RVS-voorzitter Pauline Meurs moeten we toch een heel eind kunnen komen? Anders kan de werkgroep alsnog met het advies komen om het radicaal anders te gaan doen. Vanuit de Young Innovators denken we daar graag over mee.

Rick Henderik,
voorzitter Young Innovators of Medicines

Aanmelden ZorgSamenEvent
Meer over het Karolinska Ziekenhuis