30-01-2018

Blog Rick Henderik: Resistentie als uitdaging

Antibioticaresistentie close up

De vorige week verschenen benchmark van de Access to Medicine Foundation laat zien dat de focus op antibioticaresistentie er zeker is bij geneesmiddelenbedrijven. Er zitten 28 nieuwe antibiotica in de pijplijn, in een late fase van ontwikkeling. Dat is bemoedigend, maar het overzicht maakt ook duidelijk dat we nog de nodige stappen moeten zetten.

Nu al eisen resistente bacteriën wereldwijd honderdduizenden levens per jaar. Dit aantal loopt snel op. Als we hier gezamenlijk niet veel meer aandacht aan gaan besteden, hebben we over dertig jaar een nog veel groter probleem. In 2016 hebben tachtig geneesmiddelenbedrijven afgesproken om samen meer aandacht te schenken aan dit probleem. Dat moet leiden tot een betere aanpak in 2020. Je zou de benchmark kunnen zien als een goede nulmeting. En een aanzet tot nog meer actie.

Antibioticaresistentie is een prima voorbeeld van het thema dat de Young Innovators of Medicines hebben gekozen voor 2018: Future Value. Tijdens ons Nieuwjaarsevent, afgelopen donderdag, bogen ruim honderd enthousiaste Young Innovators zich over de vraag hoe we dat het best kunnen invullen, met als motto Starting up the future. Daartoe werden we geïnspireerd door Tjeerd Barf van Acerta Pharma, een bedrijf dat zich richt op de behandeling van kanker.

Ik proefde tijdens ons Nieuwjaarsevent een enorme gedrevenheid bij jonge professionals in onze sector om er een flinke schep bovenop te doen, als het gaat om waarde ontwikkelen voor de patiënt. Antibioticaresistentie vormt in dat opzicht een mooie, concrete uitdaging. Laten we zorgen dat die pijplijn in 2020 nog voller is. Zo kunnen we onze toegevoegde waarde als sector stevig onderstrepen.

Rick Henderik voorzitter Young Innovators of Medicines

Nieuwsbericht Antimicrobial Resistance Benchmark

Verslag Nieuwjaarsevent Young Innovators

Nieuwsbericht nieuwe voorzitter Young Innovators