06-06-2017

Blog Tom Denee: Stip aan horizon

Tom Denee YIM

Nu ik ruim drie jaar actief ben bij market access van de innovatieve geneesmiddelensector, kan ik mediaberichten steeds beter plaatsen. In het begin moest ik nog ontdekken welke dagelijkse kritiek op onze sector terecht is. En hoe ik opinies moest interpreteren. De kritiek neemt de laatste tijd toe, is mijn ervaring, en bestrijkt ook een breder terrein. Ik spreek regelmatig met de politieke jongerenorganisatie License to Heal (LtH) en met Universities Allied for Essential Medicines (UAEM). Zij zijn sceptisch over het gehele business model van de farmaceutische industrie.

Ik ga graag het gesprek aan met andere jongerenorganisaties, omdat ik hun beweegredenen wil begrijpen. Bovendien kunnen we van elkaar leren. Na bijeenkomsten met de twee genoemde organisaties kwamen we tot de conclusie dat we allemaal hetzelfde doel nastreven: optimale toegang van patiënten tot innovatieve therapieën.

De Nederlandse voorzitters van beide jongerenorganisaties bleven bij hun standpunt dat het huidige business model niet voldoet. Al moesten zij beamen dat dit systeem een duidelijk en zeer essentieel pluspunt heeft. Het heeft als geen ander aangetoond dat het innovaties oplevert. En daardoor veel gezondheidswinst voor patiënten.

Zoals bij elk business model, is ook bij het huidige model van geneesmiddelenbedrijven op specifieke punten verbetering mogelijk. Dan denk ik primair aan de prijsmodellen, die een onderdeel vormen van onze totale bedrijfsvoering. Wij, de Young Innovators of Medicines, streven naar uitkomstbekostiging als alternatief prijsmodel. Dit voor de gehele gezondheidszorg, en dus niet alleen voor geneesmiddelen.

Als we uitkomstbekostiging kunnen realiseren, zal de waarde van geneesmiddelen nog prominenter naar voren komen. Dan is die waarde ook veel eenvoudiger te vergelijken met die van andere behandelingen. Zelfs de meest kritische mensen binnen LtH en UAEM zien dit zitten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we, als wij én andere zorgpartijen uitkomstbekostiging als stip aan de horizon zetten, er veel mogelijk is. Dan kunnen we misvattingen parkeren, geneesmiddelen de waardering geven die ze verdienen en grote stappen maken richting het bereiken van ons gezamenlijk doel.

Tom Denee, Young Innovators of Medicines