30-06-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Jorik

Quote Jorik

In de huidige maatschappij is duurzaamheid niet meer weg te denken. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg. Geneesmiddelen en vaccins kunnen worden ingezet om zorg te voorkómen. Ik zie het als kans om daar meer op in te zetten in de zorg. Wij gaan graag in gesprek over hoe wij als sector kunnen bijdragen aan duurzame zorg. De meest duurzame zorg is namelijk zorg die niet geleverd hoeft te worden.

De Young Innovators of Medicines steunen de Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die ook door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is ondertekend. Daarbij zet de sector in op vier pijlers: CO2-reductie, het terugdringen van medicijnresten in water, circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren van een gezonde leefomgeving.

Lees hier het volledige Visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument