26-04-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Pien

Quote Pien

Mensen met een chronische ziekte als diabetes of cardiovasculaire aandoeningen ervaren veel mentale impact, waaronder angst en onzekerheid. Vroeg diagnosticeren is daarbij essentieel, zodat tijdig kan worden gestart met de meest passende behandeling. Daarmee kunnen we de ziektelast – zowel fysiek als mentaal - zo snel mogelijk minimaliseren.

De overheid zet vol in op een gezonde levensstijl, onder andere middels het Integraal Zorgakkoord (2022). De Young Innovators of Medicines voorzien in de nabije toekomst een toename van preventieve en zelfs curatieve behandelingen. Ook de geneesmiddelensector ontwikkelt steeds meer middelen die ingezet worden ter preventie van ziektes. Dit kan ertoe leiden dat aandoeningen als obesitas, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en COPD in de toekomst minder vaak voorkomen. Door de ontwikkeling van effectievere diagnostica en de opkomst van screeningsprogramma’s, wordt het eenvoudiger om een ziekte in een vroeg stadium te herkennen.

De Young Innovators of Medicines gaan graag de samenwerking aan met andere partijen in de zorg om de inzet op preventie te vergroten. Lees hier het volledige visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument