01-08-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Willem

Quote Willem

Jong of oud, iedereen krijgt op enig moment te maken met de zorg. Het is dan ook cruciaal om voor iedere generatie de zorg toekomstbesteding te houden. Passende zorg kan fungeren als fundering om toekomstbestendige zorg te waarborgen omdat het bijdraagt aan efficiënte en rechtvaardige gezondheidszorg, toegang tot moderne gezondheidszorg, maar ook aan betere economische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Een van de initiatieven die onderdeel is van Passende zorg is het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Hier moet centraal gesteld worden wat mensen nodig hebben om zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren, waardoor betere zorg en kostenbeheersing hand in hand gaan. De Young Innovators of Medicines willen dergelijke waardegedreven initiatieven dan ook graag versnellen.

Lees hier het volledige Visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument