23-05-2022

Terugblik bedrijfsbezoek YIM aan Bird & Bird

Bird Bird 2
Intellectual Property (IP), ook wel bekend als octrooirecht, vormt de basis van geneesmiddelontwikkeling. Dankzij IP worden innovatie en creativiteit gewaarborgd en beloond. Om meer te leren over de rol en het belang van IP voor geneesmiddelenbedrijven, gingen YIM-vertegenwoordigers op 22 april op bedrijfsbezoek bij advocatenkantoor Bird & Bird. Hier gaven jonge advocaten een presentatie over hun werkzaamheden, gevolgd door een discussie over de juridische kant van de innovatieve geneesmiddelbedrijven.

Om ons bekend te maken met IP, gaf Hester Borgers een introductie over octrooirecht: wanneer vraag je een octrooi aan, waarvoor kun je een octrooi aanvragen en hoe lang heb je na marktautorisatie nog de tijd om de investering terug te verdienen. Ondanks dat er al veel bekend was over octrooien, waren wij verbaasd waarvoor je allemaal een octrooi aan kunt vragen. In onze industrie gaat dit van moleculen tot aan de manier van toedienen. Op één medicijn kunnen zo tientallen octrooien zitten! Voor het schenden van één zo’n octrooi kan er al geprocedeerd worden en dat gebeurt dan ook met regelmaat.

Discussie

Vervolgens opende Alexandra Michel de discussie met de vraag: kan een dwanglicentie leiden tot het sneller en in grotere hoeveelheden beschikbaar maken van geneesmiddelen? Deze vraag kwam voort uit een wetswijziging die in de coronaperiode is ingevoerd rondom dwanglicenties voor geneesmiddelenbedrijven. Het doel hiervan was om geneesmiddelenbedrijven wetsmatig te dwingen licenties vrij te geven voor het ontwikkelen van o.a. de coronavaccins.

Dwanglicenties

Alexandra legde uit dat dit juridisch gezien niet mogelijk is, omdat de Europese wet, waaronder de octrooien vallen, boven onze wet staat. We kwamen al snel tot de conclusie dat het opleggen van dwanglicenties niet het juiste middel is om in een crisis, snel en in grote volumes geneesmiddelen op de markt te brengen.

Samenwerking

Wat zou dan wel een oplossing zijn? Er werd geopperd om geneesmiddelenbedrijven ook om consultatie te vragen. Alleen door alle partijen samen te brengen, verwachten wij - evenals de advocaten van Bird & Bird - dat er wel een goede oplossing komt. Want ook in crisistijd zijn wij zeker bereid om samen te werken en licenties vrij te geven.

Vrijmibo

Na de informatieve sessie werden wij uitgenodigd voor de vrijdagmiddagborrel op het nieuwe kantoor van Bird & Bird. Tijdens de borrel was er de gelegenheid om naast de inhoud ook meer over elkaars werkveld te weten te komen. Bovendien was het voor de YIM-vertegenwoordigers de eerste samenkomst in twee jaar. Sommige hadden elkaar nog niet eerder live gezien. Hoog tijd dus om elkaar beter te leren kennen en bij te praten.

Hester, Alexandra en alle anderen van Bird & Bird: hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid. Het was een leerzame en gezellige middag. Tot een volgende keer!


Roel Pieters & Naomi van der Linde

namens de Werkgroep Interactie