09-02-2023

Terugblik YIM Nieuwjaarsevent 2023: Duurzaamheid in de farmaceutische industrie: welke impact kan jij maken?

Foto verslag YIM nieuwjaarsevent 2023
Op donderdag 26 januari vond het nieuwjaarsevent plaats van de Young Innovators of Medicines (YIM). Dit keer op een inspirerende en industriële locatie: het centraal ketelhuis in Amersfoort. Omdat er momenteel een breuk met het verleden gaande is op het gebied van duurzaamheid stond deze dag in het teken van duurzaamheid binnen de farmaceutische industrie.

Hierin stond voornamelijk de discussie centraal wat wij als YIM op korte termijn bij zouden kunnen dragen. De YIM handelt volgens een drietal thema’s, zoals beschreven in ons Visiedocument: waardegedreven zorg, toekomstbestendige zorg en samenwerking. Als we het over toekomstbestendige zorg hebben, moeten we ook stappen gaan maken op het gebied van duurzaamheid waar ook aandacht aan wordt besteed binnen de maatschappelijke Code geneesmiddelensector. Daarom vonden wij het noodzakelijk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de jonge professionals binnen de farmaceutische sector.

Gedurende de avond kwamen vier sprekers aan het woord, ieder met een sterke passie en visie over verduurzaming in de zorg.

Angela de Ruiter, One Young World Ambassadeur, trapte de avond af met het beschrijven van de mogelijkheden binnen de farmacie waar we ons specifiek in Nederland op kunnen richten om verduurzaming in te zetten. Zo zouden we processen rondom de distributie, verzameling, recycling en de consumptie van materialen kunnen optimaliseren. Bij dat laatste specificeerde Angela dat de consumptie, van in dit geval medicatie, ook te maken heeft met het weigeren, hergebruiken en repareren van de medicatie. Maar hoe kunnen we simpele oplossingen bedenken om verbeteringen hierin te optimaliseren?

Daar komt het wetenschappelijk toetsen van nieuwe duurzaamheidsinterventies goed van pas. Lisa-Marie Smale, apotheker en PhD kandidaat duurzame geneesmiddelengebruik aan het Radboudumc wist ons hierover meer vertellen. Haar onderzoek gaat namelijk over de mogelijkheden in heruitgifte van ongebruikte oncolytica. Een complex onderzoek met tot zover positieve uitkomsten.

Juliette Mattijsen, bestuurslid Public Affairs Groene Zorg Alliantie, vertelde vervolgens over klimaatverandering, CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde. Zij kon ons haarfijn uitleggen waarom we ons nu op een ‘tipping point’ bevinden en waarom we een groot urgent en complex probleem hebben waar we met z’n allen mee bezig moeten.

Als laatste sprak Piter Oosterhof, poliklinisch apotheker OLVG en onderzoeker aan het Radboudumc. Hij liet ons nadenken over onze eigen #impactfactor en verantwoordelijkheid om duurzaamheid binnen de sector te bevorderen.

Dan waren we zelf aan de beurt: hoe kunnen wij impact maken op de verduurzaming binnen de farmacie? Tijdens de workshop werd nagedacht over praktische en duurzame oplossingen die in korte pitches gepresenteerd zijn aan elkaar. Zeer prikkelende ideeën werden voorgesteld, onder andere:

  • Energie labels op medicijnverpakkingen plaatsen welke laten zien hoe duurzaam de medicijnen geproduceerd zijn.
  • Het aanstellen van een ‘CEO’ in elk bedrijf; een (Chief Environmental Officer).
  • In de bijsluiter informatie over inzameling van niet gebruikte medicijnen melden
  • Aan leveranciers eisen om duurzaam te leveren, bijvoorbeeld door gerecycled papier te gebruiken voor alle marketingmaterialen.
  • Een QR-code op medicijnverpakkingen plaatsen met een link naar een digitale bijsluiter in plaats van papieren bijsluiter

Het werd op deze manier een avond waarbij we vanuit verschillende invalshoeken te weten kwamen hoe we als persoon of bedrijf onze impact hebben, maar ook het verschil kunnen maken als het gaat om verduurzaming.