25-07-2022

Terugblik YIM Zomerevent 2022: “Eerlijk zullen we alles delen, of Netherlands first?”

1
Tijdens het YIM Zomerevent op 6 juli werden jonge professionals binnen de innovatieve farmaceutische sector meegenomen in het verhaal van twee bevlogen sprekers die hun rol omtrent de verdeling van medicijnen in lage-en middeninkomens landen toelichtten.

Is het normaal dat de Westerse landen als eerst toegang krijgen tot innovatieve behandelingen, zoals de coronavaccins? Of zou dit parallel geïntroduceerd kunnen worden in ontwikkelingslanden? Wat kunnen wij daar aan doen vanuit het kleine Nederland en kunnen wij als YIM’ers hier een bijdrage aan leveren? Deze vragen werden beantwoord door prof. dr. Tobias Rinke de Wit en Niké Buijze onder begeleiding van dr. Peter Bertens.

“Als wij koude Coca-Cola en bier naar alle uithoeken van Afrika kunnen krijgen, dan zou het niet onmogelijk moeten zijn om hetzelfde te doen met medicijnen”

Tijdens de presentatie van prof. dr. Tobias Rinke de Wit (PharmAccess Foundation) werden we meegenomen in een tijdmachine naar 2001, toen de inmiddels overleden prof. dr. Joep Lange PharmAccess Foundation oprichtte. Het doel van de stichting was initieel om het innovatieve onderzoek rond hiv/aids-behandeling aan te bieden aan mensen in Afrika.

Initieel had de stichting samen met multinationals zorgprogramma’s op poten gezet om hiv/aids-behandeling beschikbaar te stellen aan het personeel van de desbetreffende bedrijven. De wens om het project uit te breiden heeft, in combinatie met de logge overheidsstructuur in Afrikaanse landen, gezorgd voor een nieuwe financieringsstructuur: publiek-private financieringsregelingen voor mensen met een laag inkomen.

Tegenwoordig heeft PharmAccess verschillende fondsen en behandelprogramma's lopen in Afrika om levensreddende behandelingen te geven aan mensen. Tot slot werd door de spreker gesproken over de toekomst zoals klimaatopwarming, nieuwe zoönosen en de problemen die zullen ontstaan op het gebied van infectieziekten. Door de recente coronapandemie blijkt dat de toegang tot medicijnen in lage- en middeninkomenslanden nog steeds achterloopt op de andere landen. Er kunnen op dit gebied nog flinke stappen worden gezet. De oproep van Rinke de Wit was dat er opnieuw moet worden gewerkt aan krachtenbundeling in Nederland.

“No poor products for poor people”

Toegang tot medicijnen is terug te brengen tot vier dimensies, lichtte Niké Buijze (Access to Medicine Foundation) toe, namelijk “availability”, “accessibility”, “acceptability” en “affordability”. De stichting zet zich in om de farmaceutische industrie te stimuleren en te begeleiden om meer te doen voor toegang tot medicijnen voor mensen in lage- en middeninkomenslanden. Het Model for change dat Access to Medicine toepast is drievoudig:

  • consensus bereiken: nagaan welke 80 ziektebeelden de grootste ziektelast veroorzaken en waar actie ondernomen moet en kan worden;
  • stimuleren van concurrentie: een Access to Medicine Index wordt opgesteld als hulpmiddel om veranderingen te stimuleren met een race to do well.
  • delen van succesvolle strategieën van andere bedrijven en deze als standaard te hanteren.

De meeste winst voor toegang tot medicijnen wordt behaald door de strategie voor toegang te integreren in de algemene bedrijfsstrategie en door samen te werken met verschillende partners om leveringsproblemen aan te pakken.

Als cliffhanger presenteerde Buijze de afgelopen index met daarop 20 lidbedrijven. Zoals bedoeld, wekte dit de competitie en discussie op onder de aanwezige YIM-leden in de zaal. De deelnemers vroegen haar hoe zijzelf konden bijdragen om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen binnen de Index. Hiermee werden de zaden gepland om toegang van medicijnen voor lage- en middeninkomenslanden binnen onze sector hoger op de agenda te zetten!

Het YIM Zomerevent werd afgesloten met een borrel en lekker diner waarbij de deelnemers konden netwerken en napraten over de presentaties.

Roel, Naomi, Marijn, Fleurine en Koen, nogmaals bedankt voor jullie hulp om van dit event een succes te maken!