12-03-2019

Young Innovators of Medicines bij minister: ‘Nieuw begin’

YIM Minister
© Overhandiging visiedocument van de YIM aan minister Bruins.

Tijdens de laatste Septemberbijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vroeg Rick Henderik, voorzitter van de Young Innovators, aan de minister of hij de visie in ontvangst wilde nemen. De minister reageerde daar positief op. Dinsdag gingen daarom zeventien Young Innovators naar het ministerie van VWS.

Constructief

Voormalig minister Edith Schippers nodigde de jongerentak van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen om een visie te formuleren. ‘De titel is een bewuste keuze’, zegt Rick Henderik, voorzitter van de Young Innovators. ‘Het debat in de media en de politiek wordt steeds vaker gevoerd op het scherpst van de snede. Dat is begrijpelijk, want het gaat om de gezondheid van miljoenen Nederlanders én om budgettaire dilemma’s. Toch denken wij dat het ontzettend belangrijk is om constructief met elkaar in gesprek te blijven, want de belangen zijn te groot voor polarisatie. Als nieuwe generatie zetten wij ons daar heel graag voor in.’

Innovatiefonds

De nieuwe visie bevat drie thema’s: betere zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid, en samenwerking. Voor elk thema hebben de jongeren een trendanalyse uitgevoerd, om daar vervolgens aanbevelingen aan te koppelen. Een eerste aanbeveling is om een publiek-privaat innovatiefonds te starten, waarin overheid en bedrijfsleven gezamenlijk investeren in innovatieve zorg. Het fonds moet zich richten op onderzoek naar biomarkers, diagnostiek, genoomprofilering en geneesmiddelen. Henderik: ‘Nederland is een koploper, als het gaat om innovatie. Met zo’n fonds kunnen we die rol onderstrepen en verder uitbouwen.’

Informatieportaal

Een tweede aanbeveling gaat over de toelating van nieuwe medicijnen. De Young Innovators zien graag dat patiënten sneller toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. Daartoe zouden geneesmiddelenbedrijven intensiever moeten samenwerken met het CBG, Zorginstituut Nederland, VWS, verzekeraars en ziekenhuizen. Een nog op te zetten informatieportaal, dat voortbouwt op de Horizonscan, kan continue uitwisseling van informatie tussen deze partijen faciliteren. Dit gezamenlijke platform dient twee à drie jaar voor de verwachte registratie al innovaties te bespreken. Zo kan de patiënt maanden – en soms zelfs enkele jaren – eerder toegang krijgen tot baanbrekende middelen.

Code

‘Onze sector is bezig met een code, die benadrukt waarvoor wij staan’, zegt Henderik, verwijzend naar de derde aanbeveling van de Young Innovators. ‘Wij stonden aan de wieg van deze code, die draait om maatschappelijk verantwoord en integer handelen. Dat is voor ons als jongeren echt een speerpunt. Wij willen daarom ook graag onderzoeken op welke punten we transparanter kunnen zijn over onze bedrijfsvoering.’

Samenwerking

Farmaceutische bedrijven liggen al jaren onder een vergrootglas, aldus Henderik. ‘Dat houdt ons scherp. We hebben een goed verhaal, dat we graag uitdragen. Als jonge medicijnontwikkelaars zijn wij ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. In ons dagelijkse werk, maar ook in extra activiteiten zoals congressen en debatten, zoeken wij de samenwerking met jonge artsen, apothekers en politici. We moeten het echt samen doen.’

Vervolg

De minister vindt het een goed idee dat de Young Innovators verder praten met Jong VWS over de drie thema's uit hun visie. Bovendien bood Marcel van Raaij (directeur GMT bij VWS) de jonge geneesmiddelenontwikkelaars aan om binnenkort in gesprek te gaan.


Visie: ‘Breuk met het verleden – een nieuw begin in gedeeld vertrouwen’


Website Young Innovators of Medicines