04-02-2020

Young Innovators of Medicines buigen zich over reputatie sector

YIM 4 februari 2020

Dat bleek uit een rondvraag tijdens het nieuwjaarsevent van de Young Innovators of Medicines op donderdag 30 januari in Utrecht, dat in het teken stond van Future Value; samenwerking in vertrouwen, een breuk met het verleden. Meer dan honderd jongeren uit de geneesmiddelensector bogen zich over de vraag hoe we de reputatie van de sector kunnen verbeteren.

Visiedocument

Esmé Lighaam, sinds 1 januari voorzitter van de Young Innovators of Medicines, opende het evenement met een presentatie over het visiedocument Young Innovators of Medicines met de drie pijlers: betere zorg, toegankelijkheid & betaalbaarheid, en samenwerking. Esmé benadrukte dat in het jaar 2020 concrete invulling zal worden gegeven aan deze visie.

Reputatiemeting

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, bevestigde wat er ook al uit de rondvraag onder de YIM’ers naar voren kwam: de sector heeft een uitdaging op het gebied van reputatie. Er is waardering voor innovatie, maar dit wordt overschaduwd door discussies over prijzen. Ook is er een sterke behoefte aan meer transparantie. Schouw riep de jongeren op transparant te zijn en het gesprek aan te blijven gaan over de relevantie van de sector.

Uitdagingen en oplossingen

Cees van Riel, emeritus hoogleraar aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en oprichter van het Reputation Institute, gaf een inspirerende lezing over reputatie, ofwel de perceptie van een bepaalde groep over het functioneren van een organisatie in het verleden, heden en vooral wat men van de organisatie in de toekomst verwacht. Van Riel ging nader in op de uitdagingen voor de geneesmiddelensector op dit vlak en droeg mogelijke oplossingsrichtingen aan. Aan de hand van best practices toonde Van Riel dat een maatschappelijk relevante Corporate Social Responsibility (CSR) strategie en simpele, patiëntgerichte communicatie manieren zijn om de reputatie van geneesmiddelenbedrijven te verbeteren.

Verbinding

Afsluitend gaf Simon Groen, communicatiecoach, een interactieve workshop ‘Sincere conversation’ om verbinding en samenwerking te bereiken. Op humoristische wijze gaf Groen handvaten om in gesprekken meer flow, creativiteit, en resultaat te boeken.

Enthousiast

Wouter de Graaf, mede-organisator van het nieuwjaarsevent, kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. ‘De sfeer was erg goed. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de avond. We hebben veel positieve feedback ontvangen, waarbij de deelnemers veel hebben geleerd over reputatiemanagement en hoe we het anders kunnen doen. Met deze kennis in het achterhoofd kunnen we nog beter de dialoog aan gaan over onze sector, het belang van ons werk en meer begrip genereren.’