13-01-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Laura

1671547593149

Wat als je farmaceutische zorg nodig hebt? Dan wil je de beste behandeling op het juiste moment. In onze maatschappij is meer en meer aandacht voor doelmatige en kwalitatieve zorg. Maar willen we dit bewerkstelligen, moeten er flinke stappen worden gezet. Hierbij is het van groot belang dat data over doelmatigheid en veiligheid van geneesmiddelen worden benut. In ons land zijn er steeds meer initiatieven voor dataverzameling. Maar een nationale infrastructuur om op uniforme wijze data te verzamelen én te gebruiken voor behandelstrategieën, ontbreekt.

De Young Innovators of Medicines pleiten voor nauwe samenwerking tussen zorgpartijen bij het vastleggen en gebruik maken van data. Een nationaal register voor alle indicaties zou de doelmatigheid van behandelingen enorm vergroten. Dit draagt bij aan toekomstbestendige zorg voor patiënt én maatschappij. En dat is waar wij voor gaan. Sluit jij aan?

Lees hier het volledige Visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument