11-08-2022

Young Innovators of Medicines - Quote Luuk

2200214 YIM QUOTE LUUK SCHETS

Er kan zowel tijd worden bespaard als meer waarde worden gecreëerd wanneer veldpartijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om tot kostenbeheersing te komen. Hier zijn in de laatste jaren gelukkig ook steeds meer voorbeelden van. Om veldpartijen nog meer te stimuleren, zouden decentrale onderhandelingen – standaard - als volwaardig sluisalternatiefmoeten gelden.

De Young Innovators of Medicines zien het als een prioriteit dat innovatieve geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de juiste patiënt. Wij pleiten voor structurele borging van decentrale onderhandelingen als volwaardig sluisalternatief, waarbij de beroepsgroep, de geneesmiddelenfabrikant en de betalers gezamenlijk afspraken maken.

LinkedIn YIM