28-02-2023

Young Innovators of Medicines - Quote Tim

Quote Tim

Momenteel loont het voor zorgaanbieders of -verzekeraars niet altijd om te investeren in preventie, aangezien de baten voornamelijk bij een andere partij terecht kunnen komen. Een uitkomstgericht financieringsmodel dat zorgaanbieders of -verzekeraars daadwerkelijk beloont voor de investeringen die zij maken, zal de huidige negatieve financiële prikkel voor preventieve interventies verkleinen. Hierin zou de bekostiging van zorg mede bepaald mogen worden door het voorkomen van zorg.

Bij de Young Innovators of Medicines (YIM) zetten wij ons in om juist die zorgaanbieders en -verzekeraars te ondersteunen die de inzet op preventie en een gezonde maatschappij stimuleren. Uitkomstgerichte financieringsmodellen op basis van het voorkomen van zorg kunnen hierin een cruciale rol spelen.

Lees hier het volledige Visiedocument van de Young Innovators of Medicines: YIM Visiedocument