23-01-2019

Your Future in Health: première in Amsterdam

YIM Premiere Amsterdam

In de zaal zaten – ondanks de sneeuwbuien – studenten van studies als farmacie, medische biologie en medische wetenschappen. Ook waren er jongeren die economie, management en aanverwante studies volgen. Er kwamen twee thema’s aan de orde: personalised medicine en 'kosten en opbrengsten van geneesmiddelen’. Daarnaast bogen de studenten zich over stellingen als 'Zijn farmaceuten helden of boeven?'

Sprekers
Vier sprekers gaven in Amsterdam voer voor discussie. Esmé Lighaam (medisch adviseur bij AstraZeneca) ging in op de mogelijkheden om diabeteszorg te personaliseren. Zij benadrukte het belang van beter gevulde databanken, om die kansen goed te kunnen benutten. Hans van Snellenberg (CEO Hartwig Medical Foundation) gaf een toelichting op de mogelijkheden van DNA-analyses bij de behandeling van patiënten met kanker. Whole genome sequencing draagt bij aan effectieve en gepersonaliseerde behandeling van deze ziekte.

Excessief?
Marc Pomp (zelfstandig adviseur gezondheidseconomie) en Marc Kaptein (medisch directeur Pfizer) bogen zich over vragen als ‘Maken geneesmiddelenbedrijven excessieve winsten?’ en ‘Maken dure medicijnen de zorg onbetaalbaar?’ Ook kwamen de opbrengsten van geneesmiddelen, zoals betere overlevingskansen voor patiënten met kanker en hiv, in dit blok aan de orde.

Meer in gesprek
‘We willen vaker en structureler in gesprek gaan met studenten, ook in andere steden’, zegt Shanna Ferdinandus, secretaris van de Young Innovators of Medicines (de jongerentak van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen). De Young Innovators zijn verantwoordelijk voor de organisatie van Your Future in Health. Tien studenten van de Hogeschool van Amsterdam boden daarbij ondersteuning, in het kader van hun studie.

Behoefte
Ferdinandus: ‘Je kunt deze events zien als een variant op het tv-programma College Tour, waar studenten vragen kunnen stellen aan experts. Daar is veel behoefte aan, merkten we dinsdag in Amsterdam. Diverse studenten vertelden ons bij de borrel dat ze het interessant vinden om, naast het beeld dat de media schetsen, het eigen verhaal van geneesmiddelenbedrijven en andere experts te horen.’

Young Innovators of Medicines

Bericht Pfizer over Your Future in Health